tablighatii.ir tablighatii.ir
صفحه اصلي | ثبت‌نام | ورود |
شنبه ۳ اسفند ۹۸
جستجو:
computer education realestate automobile goods services jobs industry communicatios
كامپيوتر آموزش املاك اتومبيل لوازم خدمات بازار كار صنعت ارتباط
عبارات كليدي
دستگاه حضور و غیاب
دستگاههای اثر انگشتی
دستگاههای کارتی
فروش دستگاه حضور و غیاب
دستگاه حضور و غیاب آراز
شهروز عباس زاده09128047376
دستگاه حضور و غیاب شهروز عباس زاده
ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺘﻲ ﻭ ﮐﺎﺭﺗﻲ
09128047376 ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ
09129370437 ﮐﺎﺭﺕ ﺯﻧﯽ
82464_021
ﻧﺼﺐ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﮑﺴﺎﻝ ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﻲ
10 ﺳﺎﻝ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ
ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻧﻮﺭﻱ ﺿﺪ ﺧﺶ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﮐﺎﺭﺗﺨﻮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻤﺎﺱ
ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﻮﺭﺕ ﺷﺒﮑﻪ
ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﻮﺭﺕ ﻳﻮ ﺍﺱ ﺑﯽ
POE
UPS
USB FLASH
ﺗﺎﻳﻤﮑﺲ
ﺗﺎﭺ
ﺍﻧﮕﺸﺘﯽ
ﮐﺎﺭﺗﯽ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭼﻬﺮﻩ
ﺣﻀﻮﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭼﻬﺮﻩ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﺩﺩ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ
ﺍﺛﺮﺍﻧﮕﺸﺖ
ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ
ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ
ﺍﺭﺯﺍﻧﺘﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ
ﺍﺭﺯﺍﻧﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ
ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ
ﺳﺎﻋﺖ ﺯﻧﯽ
ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ
ﺳﺎﻋﺖ ﺍﻧﮕﺸﺘﯽ
ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺘﯽ
ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ
ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺗﺮﺩﺩ
ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﺩﺩ
ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ
ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ
قیمت دستگاه حضور و غیاب آراز
قیمت دستگاه حضور و غیاب
خرید دستگاه حضور و غیاب
فروش دستگاه حضور و غیاب
خرید و فروش دستگاه حضور و غیاب
دستگاه حضور و غیاب دسته دو
دستگاه حضور و غیاب دسته دوم
دستگاخ حضور و غیاب آراز
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﮐﺸﻮﺭ
ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﺭﺍﺯ
ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ
ﻓﺮﻭﺵ ﺳﺒﺴﺘﻢ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ
ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﺩﺍﺭﯼ
دستگاه حضور و غیاب آراز

ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
021
82464 ﺩﺍﺧﻠﯽ 200
201
300
301
09128047376
ﺷﻬﺮﻭﺯ ﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﺩﻩ
araz
tms com
ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺭﺍﺯ
ساعت حضور و غياب
دستگاه حضور و غياب
اثر انگشت
اثرانگشت
ساعت كارت زن
كنترل تردد
كارت
دستگاه كارت زن
ساعت كارتزن
دستگاه كارتزن
ساعت اثرانگشتي
دستگاه اثر انگشتي
ساعت حضور غياب
ساعت انگشتي
ساعت حضورغياب
دستگاه انگشتي
دستگاه حضورغياب
حضورغياب
حضور و غياب
تعمیر دستگاه حضور و غیاب
تعمیر ساعت حضور و غیاب
تعمیر دستگاه کارت زنی
تعمیر ساعت کارت زنی
فروش نرم افزار حضور و غیاب
فروش نرم افزار حضور و غیاب ارزان
دستگاه حضور و غیاب آراز
شهروز عباس زاده09128047376
دستگاه حضور و غیاب شهروز عباس زاده
دستگاه حضور و غیاب
دستگاههای اثر انگشتی و دستگاههای کارتی
نصب در تهران رایگان
دارای نمایندگی در تمام نقاط ایران
بیش از یکسال گارانتی
10 سال خدمات پس از فروش
نرم افزار کامل و جامع
دارای سنسور نوری ضد خش
دارای کارتخوان بدون تماس
تایمکس
دستگاه اثر انگشت و کارت
تاچ
ساعت حضور و غیاب
ساعت کارت زنی
دستگاه حضوروغیاب
دستگاه اثر انگشت و کارت
دستگاه حضور و غیاب انگشتی
فروش دستگاه اثر انگشت
گيلان اردبيل آذربايجان شرقي آذربايجان غربي گلستان خراسان شمالي خراسان رضوي خراسان جنوبي سيستان و بلوچستان هرمزگان کرمان يزد
تهران قم مرکزي اصفهان فارس بوشهر خوزستان کهکيلويه و بوير احمد چهارمحال بختياري لرستان ايلام کرمانشاه همدان کردستان زنجان قزوين
شيروان بجنورد آشخانه کلاله گنبد کاووس آق قلا گرگان گلوگاه نکا ساري جويبار قائمشهر بابل آمل نور چمستان نوشهر چالوس تنکابن رامسر
تالش هشپر اردبيل مشکين شهر هريس تبريز اسکو آذر شهر خوي ماکو سلماس اروميه بناب ملکان اشنويه سيد چشمه قيدار رودبار نقده پيرانشهر
مياندوآب عجب شير مراغه هشت رود سقز بانه سردشت ديواندره سراب ميانه قره آغاج شاهين دژ تکاب بيجار آب بر خلخال گيوي زنجان زرين آباد
فومن سياه کل صومعه سرا ابهر بوئين زهرا نظرآباد مامونيه ساوه تفرش کميجان آشتيان اراک شازند بهار همدان تويسرکان نهاوند اسد آباد قروه
شادگان مسجد سليمان لالي گتونه اردکان صفاشهر لامرد جم مهر آباده خورموج ميناب تاکستان اميديه ليکک خنج سي سخت لاردگان اشکذر
گيلان غرب سومار ايوان سرابله کرنه غرب کرمانشاه کنگاور هرسين ايلام ايوان مهران دره شهر آبدانان دهلرانسنندج سرو آباد مريوان کامياران
دزفول شوش صالح مشطت شوشتر سوسنگرد اهواز بندر ماهشهر آبادان خرمشهر روانسر جوان رود تازه آباد سرپل زهاب لارستان حاجي آباد
مينو شهر هنديجان رامهرمز ايذه رامشير بهبهان اميديه آران و بيدگل کاشان نطنز گلپايگان اردستان اصفهان شاهين شهر خميني شهر نجف آباد
تيران دهاقان شهررضا سميرم نائين انارک شيراز اقليد بواناتسوريان سعادت شهر ارسنجان مرودشت نور آباد کازرون فراشبند قير جهرم فنج لار
نيريز استهبان فسا بستک بندر خمير بندر لنگه بندر عباس جاسک درود ازنا فارسان چلگرد خوانسار کبودر آهنگ صحنه هرسين دهدشت
کنارک چابهار راسک سراوان زاهدان زهک زابل اديمي محمود آباد نهبندان شوسف سربيشه بيرجند قاين قائن دهبارز ميناب سرايان فردوس
گناباد بجستان تربت حيدريه فيض آباد خليل آباد بردسکن فريمان نيشابور اردکان بافق ابرکوه کرمان رفسنجان شهربابک کوهبنان بم جيرفت
مشهد چناران قوچان فاروج تايباد سرخس کلوت درگز شاهرود دامغان سمنان فيروزکوه طبس ديهوک يزد خواف رشتخوار نيک شهر
کهنوج رودبار قلعه گنج حاجي آباد داراب لالي الشتر زرقان شيراز مازندران سمنان لاهيجان رشت مهاباد ماه نشان قصر شيرين انديمشک
Email:
Pass:
تازه وارديد؟ ثبت نام كنيد
صفحه اصلي > خدمات و کسب و کار > خدمات اداری > دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب ، فروش دستگاه حضور و غیاب ، دستگاه اثر انگشتی

stars
شهروز عباس زاده 09128047376 09129370437
021-82464 داخلی 300 و 301

فروش انواع دستگاههای حضور و غیاب
دستگاه حضور و غیاب آراز
دستگاه حضور و غیاب شهروز عباس زاده
ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺘﻲ ﻭ ﮐﺎﺭﺗﻲ

ﻧﺼﺐ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﮑﺴﺎﻝ ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﻲ
10 ﺳﺎﻝ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ
ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻧﻮﺭﻱ ﺿﺪ ﺧﺶ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﮐﺎﺭﺗﺨﻮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻤﺎﺱ
ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﻮﺭﺕ ﺷﺒﮑﻪ
ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﻮﺭﺕ ﻳﻮ ﺍﺱ ﺑﯽ
POE- UPS- USB FLASH
ﺗﺎﻳﻤﮑﺲ ﺗﺎﭺ ﺍﻧﮕﺸﺘﯽ ﮐﺎﺭﺗﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭼﻬﺮﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭼﻬﺮﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﺩﺩ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﺛﺮﺍﻧﮕﺸﺖ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﺭﺯﺍﻧﺘﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﺭﺯﺍﻧﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺯﻧﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﻧﮕﺸﺘﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺘﯽ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺗﺮﺩﺩ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﺩﺩ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ قیمت دستگاه حضور و غیاب آراز قیمت دستگاه حضور و غیاب خرید دستگاه حضور و غیاب فروش دستگاه حضور و غیاب خرید و فروش دستگاه حضور و غیاب دستگاه حضور و غیاب دسته دو دستگاه حضور و غیاب دسته دوم دستگاه حضور و غیاب آراز

ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺭﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﮐﺸﻮﺭ
ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺭﻗﻴﺐ
ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﺭﺍﺯ
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﺒﺴﺘﻢ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﺩﺍﺭﯼ دستگاه حضور و غیاب آراز
...

ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
021- 82464 ﺩﺍﺧﻠﯽ 200- 201- 300- 301
09128047376
ﺷﻬﺮﻭﺯ ﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﺩﻩ
araz- tms.com
ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺭﺍﺯساعت حضور و غياب دستگاه حضور و غياب اثر انگشت اثرانگشت ساعت كارت زن كنترل تردد كارت دستگاه كارت زن ساعت كارتزن دستگاه كارتزن ساعت اثرانگشتي دستگاه اثر انگشتي ساعت حضور غياب ساعت انگشتي ساعت حضورغياب دستگاه انگشتي دستگاه حضورغياب حضورغياب حضور و غياب تعمیر دستگاه حضور و غیاب تعمیر ساعت حضور و غیاب تعمیر دستگاه کارت زنی تعمیر ساعت کارت زنی فروش نرم افزار حضور و غیاب فروش نرم افزار حضور و غیاب ارزان دستگاه حضور و غیاب آراز
شهروز عباس زاده 09128047376
دستگاه حضور و غیاب شهروز عباس زاده

دستگاه حضور و غیاب
دستگاههای اثر انگشتی و دستگاههای کارتی
نصب در تهران رایگان
دارای نمایندگی در تمام نقاط ایران
بیش از یکسال گارانتی
10 سال خدمات پس از فروش
نرم افزار کامل و جامع
دارای سنسور نوری ضد خش
دارای کارتخوان بدون تماس
تایمکس دستگاه اثر انگشت و کارت تاچ ساعت حضور و غیاب ساعت کارت زنی دستگاه حضوروغیاب دستگاه اثر انگشت و کارت دستگاه حضور و غیاب انگشتی
...

برای جواب به سوالات فنی یا استعلام قیمت تماس بگیرید
021-82464 داخلی 200 ، 201 ، 300 ، 301
دستگاههاي اثر انگشتي و کارتي
09128047376 حضور و غیاب
09129370437 کارت زنی
82464_ 021
نصب در تهران رايگان
داراي نمايندگي در تمام نقاط ايران
بيش از يکسال گارانتي
10 سال خدمات پس از فروش
نرم افزار کامل و جامع
داراي سنسور نوري ضد خش
داراي کارتخوان بدون تماس
دارای پورت شبکه دارای پورت یو اس بی
POE- UPS- USB FLASH

تایمکس تاچ انگشتی کارتی تشخیص چهره حضور غیاب تشخیص چهره سیستم کنترل تردد کارمندان دستگاههای حضور و غیاب انواع دستگاههای حضور و غیاب اثرانگشت با کیفیت ترین دستگاههای حضور و غیاب ارزان ترین دستگاه حضور و غیاب ارزانترین دستگاه حضور و غیاب ارزانترین و با کیفیت ترین دستگاه حضور و غیاب ساخت ایران تولید ایران تولید داخل ساعت زنی ساعت حضور و غیاب ساعت انگشتی ساعت اثر انگشتی نرم افزار حضور و غیاب نرم افزار تردد نرم افزار کنترل تردد نرم افزار اتوماسیون نرم افزار اتوماسیون کارمندان
تنها تولید کننده دستگاه حضور و غیاب ایران
شرکت اراز تنها تولید کننده دستگاههای حضور و غیاب کشور
ده سال خدمات پس از فروش رایگان بر خلاف شرکت های رقیب
ساعت حضور و غیاب اراز
تنها ساعت حضور و غیاب کشور که حداقل پانزده سال برای مشتری بدون هیچ گونه مشکلی کار می کند
فروش دستگاه حضور و غیاب فروش سبستم حضور و غیاب اتوماسیون اداری
...

براي جواب به سوالات فني يا استعلام قيمت تماس بگيريد
021-82464 داخلی 200- 201- 300- 301
09128047376
شهروز عباس زاده
araz- tms.com
سایت شرکت آراز

گيلان اردبيل آذربايجان شرقي آذربايجان غربي گلستان خراسان شمالي خراسان رضوي خراسان جنوبي سيستان و بلوچستان هرمزگان کرمان يزد تهران قم مرکزي اصفهان فارس بوشهر خوزستان کهکيلويه و بوير احمد چهارمحال بختياري لرستان ايلام کرمانشاه همدان کردستان زنجان قزوين شيروان بجنورد آشخانه کلاله گنبد کاووس آق قلا گرگان گلوگاه نکا ساري جويبار قائمشهر بابل آمل نور چمستان نوشهر چالوس تنکابن رامسر تالش هشپر اردبيل مشکين شهر هريس تبريز اسکو آذر شهر خوي ماکو سلماس اروميه بناب ملکان اشنويه سيد چشمه قيدار رودبار نقده پيرانشهر مياندوآب عجب شير مراغه هشت رود سقز بانه سردشت ديواندره سراب ميانه قره آغاج شاهين دژ تکاب بيجار آب بر خلخال گيوي زنجان زرين آباد فومن سياه کل صومعه سرا ابهر بوئين زهرا نظرآباد مامونيه ساوه تفرش کميجان آشتيان اراک شازند بهار همدان تويسرکان نهاوند اسد آباد قروه شادگان مسجد سليمان لالي گتونه اردکان صفاشهر لامرد جم مهر آباده خورموج ميناب تاکستان اميديه ليکک خنج سي سخت لاردگان اشکذر گيلان غرب سومار ايوان سرابله کرنه غرب کرمانشاه کنگاور هرسين ايلام ايوان مهران دره شهر آبدانان دهلرانسنندج سرو آباد مريوان کامياران دزفول شوش صالح مشطت شوشتر سوسنگرد اهواز بندر ماهشهر آبادان خرمشهر روانسر جوان رود تازه آباد سرپل زهاب لارستان حاجي آباد مينو شهر هنديجان رامهرمز ايذه رامشير بهبهان اميديه آران و بيدگل کاشان نطنز گلپايگان اردستان اصفهان شاهين شهر خميني شهر نجف آباد تيران دهاقان شهررضا سميرم نائين انارک شيراز اقليد بواناتسوريان سعادت شهر ارسنجان مرودشت نور آباد کازرون فراشبند قير جهرم فنج لار نيريز استهبان فسا بستک بندر خمير بندر لنگه بندر عباس جاسک درود ازنا فارسان چلگرد خوانسار کبودر آهنگ صحنه هرسين دهدشت کنارک چابهار راسک سراوان زاهدان زهک زابل اديمي محمود آباد نهبندان شوسف سربيشه بيرجند قاين قائن دهبارز ميناب سرايان فردوس گناباد بجستان تربت حيدريه فيض آباد خليل آباد بردسکن فريمان نيشابور اردکان بافق ابرکوه کرمان رفسنجان شهربابک کوهبنان بم جيرفت مشهد چناران قوچان فاروج تايباد سرخس کلوت درگز شاهرود دامغان سمنان فيروزکوه طبس ديهوک يزد خواف رشتخوار نيک شهر کهنوج رودبار قلعه گنج حاجي آباد داراب لالي الشتر زرقان شيراز مازندران سمنان لاهيجان رشت مهاباد ماه نشان قصر شيرين انديمشکبه‌روز شده در:
۳ اسفند ۹۸ ‪

عکسهاي ديگر اين آگهي:
براي مشاهده بهتر، روي عکس مورد نظر کليک کنيد.

تور تايلند

تور تايلند

تور تايلند

تور تايلند

تور تايلند

تور تايلند


مشخصات آگهی

نام: شهروز عباس زاده
ایمیل:
تلفن: 82464 - 09128047376-09129370437
انقضا: 1394/07/31
موقعیت: شهر تهران
آدرس: تهران قائم مقام
تلگرام:

بازدید:

4586 بار


تماس با آگهی‌دهنده (شهروز عباس زاده )

نام شما:
ایمیل:
متن:
بازنویسی تصویر:
جهت اطمینان؛ آدرس ip شما نیز، ارسال می‌شود.

تازه‌های > خدمات و کسب و کار > خدمات اداری > دستگاه حضور و غیاب
۱۴ دی ۹۵ فروش دستگاه حضور غیاب ZK
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی کارتی تحت شبکه دارای پورت USB و نرم افزار رایگان با نصب و راه اندازی ...
نواندیشان -اهواز: 061-32238223

۱۴ دی ۹۵ فروش دستگاه حضور غیاب ZK
معرفی دستگاه حضور و غیاب مدل T-38784 جدیدترین دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره با تعیین هویت چندگانه : ...
نواندیشان -اهواز: 061-32238223

 
آگهی‌های ویژه مرتبط
دستگاه حضور و غیاب ، فروش دستگاه حضور و غیاب ، دستگاه اثر انگشتی
stars
شهروز عباس زاده
شهر تهران
تلفن: 82464

دستگاه حضور و غیاب
stars
پالیزافزار
شهر تهران
تلفن: 02189567

 
istgah logo

با توجه به تعداد زياد آگهي در تبليغاتي، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد.

حقوق و شرايط | ثبت‌نام | ورود | آگهي ويژه و روش پرداخت | قوانين درج آگهي | تماس باما
جهت شروع درج آگهي، ابتدا روي لينك ثبت نام كليك كنيد و پس از پركردن فرم ثبت نام آگهي خود را ثبت كنيد.